• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zdrowa dieta dla osób z chorobą afektywną dwubiegunową

By pozostać lekarzem wypada skończyć kłopotliwe studia medyczne, odbyć staż w szpitalu lub przychodni i dopiero wtedy można rozpocząć prowadzenie samodzielnej praktyki medycznej. W Polsce tytuł doktora zdobywa się zamykając sześcioletnie, jednakowe studia na wydziale lekarskim dowolnej uczelni lekarskiej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z normalnym dyplomem magistra. Absolwent posiada jednak tytuł lekarza medycyny, a nie magistra. Prawo egzekwowania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie niejednokrotnie przeprowadza się usg barku warszawa. Tytuł lekarza specjalisty otrzymuje się po około 5 latach szczególnego szkolenia z wyłonionej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Wolno zrobić więcej aniżeli jedną specjalizację, np. neurologię i psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze specjaliści muszą się wciąż kształcić, ponieważ medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy. Istotne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek lekarskich i udział w konferencjach lub sympozjach leczniczych.

1. Kliknij tutaj

2. Kontynuuj

3. Przejdź dalej

4. Dowiedz się więcej

5. Znajdź tutaj

Categories: Medycyna

Comments are closed.